Kwetsbare Afnemers


De EAS maakt middels deze bekend dat de registratieperiode voor Kwetsbare Afnemers conform Staatsbesluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 no. 89 is opengesteld.

Zogeheten Kwetsbare Afnemers kunnen in aanmerking komen voor subsidie van 50% korting op hun maandelijkse stroomrekening. Kwetsbare Afnemers zijn:

 1. niet-huishoudelijke afnemers;
 2. afnemers zonder winstoogmerk;
 3. primair actief op het gebied van sport, religie, educatie, gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, of cultuur; en
 4. afnemers die niet beschikken over voldoende financieel draagvermogen om hun elektriciteitsrekening volledig te kunnen voldoen.
Aanmelding
De uitvoering van de subsidieregeling ligt bij de Energie Autoriteit Suriname (EAS). Indien uw instantie voldoet aan de bovengenoemde criteria, dan kunt u zich bij de EAS aanmelden:
 1. U vult het formulier in en verzamelt de nodige bescheiden.Deze kunnen zowel online als in hardcopy worden ingediend.
 2. Indienen kan op de volgende manieren:
  • Via het Google Forms formulier via de website www.eas.sr > Kwetsbare Afnemers
  • Per email (duidelijke scans van documenten versturen naar: info@eas.sr) met vermelding van Onderwerp: Registratie Kwetsbare Afnemers.
  • N.V. EBS incassokantoren en dienstencentra in stad en district.
 3. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de Afdeling Economische Regulering & Toezicht van de EAS; hierbij wordt voor aanvullende informatie eventueel contact met de vertegenwoordiger van de instantie opgenomen.
 4. Er wordt een advies uitgebracht en deze wordt vervolgens doorgevoerd; de desbetreffende vertegenwoordiger wordt van het advies op de hoogte gesteld.
 5. Desbetreffende instelling wordt toegevoegd aan de Lijst van Kwetsbare Afnemers en dienovereenkomstig gefactureerd door de N.V. EBS.

 6. De Lijst van Kwetsbare afnemers is openbaar en zal op de website van de EAS worden gepubliceerd.

  Planning

  De registratie kan wat tijd in beslag nemen. De EAS heeft dit in de planning als volgt uitgezet:
  • 1 oktober 2021 - 30 november 2021: Registraties
  • 1 december 2021 - 31 januari 2022: Finalisering en mutaties van aanvragen

  Overgangsregeling
  Afnemers die eerder vielen onder de groep “Sociaal tarief” zullen tot en met 31 januari 2022 automatisch nog 50% subsidiekorting op de maandelijkse stroomrekening ontvangen. Vanaf 1 februari 2022 geldt de subsidie alleen nog voor afnemers die zich uiterlijk 30 november 2021 hebben geregistreerd en wiens aanvraag is goedgekeurd. Het is dus van belang dat u zich tijdig registreert.

  De EAS rekent op uw medewerking.

CONTACT

Energie Autoriteit Suriname


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.