Huidige maand

Mei 2023

 • 5 mei: bespreking met Staatsolie over de ontwikkeling en uitvoering van hun voorgenomen Energy Sustainable projecten
 • 10 – 11 mei: werksessie met consultant omtrent de ontwikkeling van een Energy Information Management System voor de EAS en Suriname
 • 10 mei: bespreking en vaststelling kader voor verdere samenwerking tussen EAS en TNO omtrent energie transitie
 • 10 – 12 mei: deelname aan de eerste Caribbean Conference for Energy & Climatein Aruba door de Beleids- en Managementspecialist
 • 11 mei: presentatie nieuwe kostprijs berekening en stroom tarieven in de Staatsraad
 • 11 mei: regulier werkoverleg met de minister van NH 2e kwartaal
 • 12 mei: afronden eerste kwartaal verslag 2023
 • 21 – 24 mei: deelname aan de Carilec 360 degree leadership conference in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek door de directeur
 • 31 mei – 1 juni: deelname aan de Caribbean Urban Forum 2023 in Paramaribo, Suriname , en verzorging van een presentatie met als title: Suriname’s balanced energy planning and transition

Afgelopen maanden

Januari 2023

 • 12, 19, 26 januari: regulier werkoverleg met CCREEE omtrent voortgang ontwikkeling IRRP t.b.v. Suriname
 • 6 januari: goedkeuring van de jaarverslagen over 2020 en 2021 en de daarbij gecontroleerde jaarrekeningen
 • 10 januari: Bezoek EAS aan Surinaamse Brouwerij i.h.k.v. mogelijkheden voor zelfopwekking
 • 12 januari: Overleg met SPCS omtrent beheer van de Afobaka waterkracht centrale en de actuele stand van zaken hieromtrent
 • 19 januari: overleg EAS, EBS , Staatsolie, EBS tarieven commissie met de president van de republiek Suriname omtrent bevindingen commissie
 • 20 januari: aanbieding gecontroleerde en goedgekeurde jaarverslagen over 2020 en 2021 aan de minister van NH
 • 18 en 25 januari: interne werksessies uitwerking strategisch werkplan 2023-2025
 • 20 januari: regulier werkoverleg met minister van NH 1e kwartaal

Februari 2023


 • 9, 23 februari: regulier werkoverleg met CCREEE omtrent voortgang ontwikkeling IRRP t.b.v. Suriname
 • 1 – 2 februari: deelname aan de Caribbean Energy Dialogue in Washington DC, georganiseerd door de IDB. Hierbij is er een presentatie door de EAS Directeur verzorgd over de ontwikkelingen in de energiesector van Suriname
 • 8 februari: finale interne werksessie uitwerking strategisch werkplan 2023-2025
 • 9 februari: participatie tijdens de online webinar: Renewable Energy in the Caribbaean: Cariforum-EU Economic Partnership georganiseerd door de ECaribbean Export Development Agency. Tijdens dit webinar heeft de directeur van de EAS een presentatie gehouden over de energie ontwikkelingen in Suriname
 • 14 – 17 februari: participatie (online) in de International Energy Conference and Expo Guyana 2023
 • 20 februari: uitwerking en aanbieding van een EAS memo M.B.T. VOORSTEL GESTRUCTUREERD REGULIER OVERLEG OVERHEID, EAS EN ENERGIEBEDRIJVEN (Staatsolie/SPCS en NV EBS) aan de minister NH, Staatsolie directeur en EBS directeur voor verdere bespreking vaststelling
 • 28 februari – 1 maart: Deelname aan de Regional Electricity Sector Regulatory Workshops (RR-ASERT Dialogue) in Barbados door de directeur EAS

Maart 2023

 • 8, 9 en 15 maart: participatie in besprekingen tussen het ministerie van NH, de cEBS tarieven Commissie en EBS en Staatsolie omtrent de bevindingen van de , zoals vervat in het rapport van de commissie.
 • 16 – 20 maart: uitwerking en aanbieding gewijzigde staatsbesluiten nr 88 en 89 van 2021 en memorie van toelichting aan ministerie Natuurlijke Hulpbronnen
 • 14 maart: bespreking tussen EAS en de Wereldbank over identificering opties omtrent technische ondersteuning en mogelijkheden voor financiering voor projecten en activiteiten van de EAS
 • 16 maart: samenstelling en aanbieding gemeenschappelijke memo van EAS, EBS en Staatsolie omtrent finale bevindingen en conclusies rapport EBS-tarieven commissie en voorstellen plan van aanpak
 • 16, 30 maart: regulier werkoverleg met CCREEE omtrent voortgang ontwikkeling IRRP t.b.v. Suriname
 • 29 maart: presentatie nieuwe kostprijs berekening, tarieven en plan van aanpak herstructurering methodologie aan de Regeringsraadvergadering

April 2023

 • 3 en 11 April: interne werksessies gericht op de uitwerking van het TeamGantt chart voor het strategisch werkplan 2023-2025
 • 19 april: goedkeuring van het strategisch werkplan 2023-2026 en de begroting over 2023 door de RvT van de EAS
 • 20 april: deelname aan de third National Communication tot he UNFCC project
 • 26 – 28 April: deelname van de directeur en de RvT voorzitter aan de Caribbean Renewable Energy Forum 2023 in Miami, USA en presentie energie visie Suriname tijdens de countrysession over Suriname