Home

Werkwijze

afnem-1

Afnemers

pub-1

Publicaties

vac-1

Vacatures

Over Ons

Wie zijn wij?


De Energie Autoriteit van Suriname (EAS) is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij Wet van 10 maart 2016(SB 2016 no. 41), houdende instelling van de Energie Autoriteit Suriname, die instaat voor de regulering, advisering, informatie, controle en bevordering van de transparantie van de elektriciteitsvoorzieningssector in Suriname.

De basisrol van de EAS is het afwegen van de belangen van drie stakeholdergroepen: de overheid, elektriciteit (of energie) producenten en dienstverleners en de klanten. Elk van deze groepen heeft vaak genoeg uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen. Het is belangrijk om hierbij vast te stellen dat het belang van een onafhankelijke autoriteit als de EAS vooral gelegen is in het reguleren van de sector om zodoende het navolgende te verzekeren:

  • Financiële duurzaamheid: regels handhaven die nutsbedrijven in staat stellen kosten terug te verdienen, terwijl ze toch hun operationele efficiëntie bevorderen.
  • Verantwoording voor prestaties — toezicht houden op de prestaties van de sector om ervoor te zorgen dat eindgebruikers een service ontvangen die voldoet aan kwaliteitsnormen. Er zullen doelen en prestatie-indicatoren vastgelegd dienen te worden om de algehele prestaties te bewaken en te evalueren.
  • Gecoördineerde opwekking en transmissie-uitbreiding – zorgdragen dat de voorgestelde uitbreiding in overeenstemming is met regelgeving, wetten en overheidsbeleid. Daartoe moet er toegang zijn tot betrouwbare en actuele informatie over het systeem.

Publicaties & Downloads

CONTACT

Energie Autoriteit Suriname


Vivamus in diam turpis. In condimentum maximus tristique. Maecenas non laoreet odio.
Fusce lobortis porttitor purus, vel vestibulum libero pharetra.