Energie Autoriteit Suriname

Het toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector van Suriname

Werkwijze

De taken en doelstellingen van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) zijn afgeleid en vastgelegd in de Wet Energie Autoriteit Suriname.

Afnemers

De registratieperiode voor de maatschappelijke- & religieuze organisaties, eerder bekend als ‘Kwetsbare Afnemers’, is conform het Staatsbesluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 no. 89 opengesteld.

Over Ons

Wie zijn wij?

De Energie Autoriteit van Suriname (EAS) is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij Wet van 10 maart 2016 (SB 2016 no. 41). Een onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector, dat reguleert, controleert, informeert en adviseert. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

OVERBRUGGINGSTARIEF

De gefaseerde tariefsaanpassingen voor stroom gaan in op 1 juni 2022 en 1 september 2022. In de eerste fase, per factuurmaand juni, een tariefsaanpassing van 15 % en in de tweede fase, per  september, een tariefsaanpassing van 10 %. Er zal tevens een overbruggingstarief worden ingevoerd, welke geldt voor huishoudelijke verbruikers, waarbij voor het verbruik tussen 0 – 250 kWh een vast bedrag van SRD 50,- zal worden betaald. Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief, dus onder een verbruik van 250 KWh, geldt de verhoging van september niet. Zij kunnen zich digitaal registreren voor het overbruggingstarief en hiervan gebruikmaken tot juli 2023.

Het overbruggingstarief komt u alleen voordelig uit als uw gemiddeld verbruik minder dan 400kWh per maand is. Bij fase 2 en 3 kan de grens variëren. Ga eerst naar https://mijnaccount.nvebs.com/calculator/  om met behulp van de verbruikscalculator te controleren als het overbruggingstarief u gunstig uitkomt. Hierna kunt u zich registreren.

PDF

Publicaties & Downloads

Persbericht - Code of Conduct voor verdere ontwikkeling energiesector 3 maart 2023

REOI Legal and Regulatory Services


EY STATEMENT - EBS 30 Jan 2023


Rapport Ernst & Young 2022Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen