Energie Autoriteit Suriname

Het toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector van Suriname

Werkwijze

De taken en doelstellingen van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) zijn afgeleid en vastgelegd in de Wet Energie Autoriteit Suriname.

Afnemers

De registratieperiode voor de maatschappelijke- & religieuze organisaties, eerder bekend als ‘Kwetsbare Afnemers’, is conform het Staatsbesluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 no. 89 opengesteld.

Over Ons

Wie zijn wij?

De Energie Autoriteit van Suriname (EAS) is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij Wet van 10 maart 2016 (SB 2016 no. 41). Een onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector, dat reguleert, controleert, informeert en adviseert. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

Stroom tarieven

De door de Overheid aangekondigde tariefsaanpassingen voor stroom zijn ingaande 1 juni 2023 doorgevoerd. Dit betekent dat de eerste stroomrekening gebaseerd op deze aanpassing uitkomt in de factuurmaand juli 2023 en wordt berekend op basis van het verbruik over de maand juni 2023.

Subsidie elektriciteit Energie Bedrijven Suriname N.V. (E.B.S N.V.)

Op de goedgekeurde suppletoire begroting 2023 heeft de regering de subjectsubsidie voor elektriciteit begroot voor SRD 3.264.000.000,-. Dit bedag is opgenomen op de begroting van het Ministerie van Financiën en Planning onder Programma’s met codering 4108. Over de periode januari tot en met augustus 2023 heeft de overheid totaal circa SRD 2,44 miljard betaald aan subsidies voor elektriciteit middels de verrekeningen in de fiscale en niet-fiscale sfeer.

OVERBRUGGINGSTARIEF

Het overbruggingstarief is afgewikkeld en het huidig sociaal programma van de regering (koopkrachtversterking) houdt het enige subjectsubsidie in. Afnemers worden geadviseerd hiervoor te registreren via de gov.sr website.

PDF

Publicaties & Downloads

S.B. 2024 no. 41_ BIJLAGEN

S.B. 2024 no. 41_ STAATSBESLUIT van 4 april 2024, houdende nadere wijziging van het Besluit Elektriciteitstarieven

S.B. 2024 no. 42_ STAATSBESLUIT van 4 april 2024, houdende nadere wijziging van het Besluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021

Subjectsubsidie Elektriciteit stopt 50% korting van afnemers zonder formele aanvraag

Agenda December 2023

 • 4 december: intern werkoverleg directeur EAs en stafmedewerkers, omtrent afronding lopende zaken en overdracht leiding door directeur EAS.
 • 6 december: PACC power hour online omtrent procurement binnen de energiesector waaraan drie EAS stafmedewerkers hebben deelgenomen.
 • 6 december: RvT vergadering mbt afronding van lopende zaken over 2023 en vaststelling vervolgtraject benoeming van een nieuwe directeur.
 • 7 december: ontvangst van een delegatie van Vlaanderen waaronder een vertegenwoordiger van de VREG (Vlaamse Energie en Gas regulator). Hierbij is er gesproken over mogelijke samenwerkingsverbanden en ook over de actuele ontwikkelingen binnen de energiesector van Suriname.
 • 7 december: meeting met Symbiont Consulting omtrent het wervingstraject voor de functies van hoofd en Specialist Technische regulering en toezicht.
 • 8 december: oplevering van de finale versie van de MoU tussen AdeKUS en EAS. Een datum voor onderteken ing moet nog vastgesteld worden.
 • 8 december: deelname directeur EAs aan een vergadering omtrent de stand van zaken SDG’s in Suriname in de UN House in Paramribo. De EAS heeft de nodige rapporten en documenten overlegd omtrent de huidige stand van zaken van SDG 7. Hiertoe behoren ook presentaties, verslagen en rapporten.
 • 12 december: kick off meeting van de EAS te samen met de consultants van het gecontracteerde MRC en partners in het kader van het traject m.b.t. de verdere uitwerking van de wet en regelgeving voor de energiesector, alsook andere regelgevings en regulerende richtlijnen. Hiertoe behoren ook de staatsbesluiten die aan de hand van de elektriciteitswet moeten worden afgekondigd.
 • 13 december: RvT vergadering.
 • 14 december: uitzending officiële kennisgeving vertrek dhr. Abeleven als directeur van de EAS naar alle belangreijke partners en stakeholders binnen de energiesector.
 • 14 december: EAS wordt officieel toegelaten als lid van de Organization of Caribbean Utility Regulators (OOCUR) tijdens de Annual General Meeting van deze organisatie. Tijdens deze virtuele vergadering wordt EAS vertegenwoordigd door haar directeur. Dhr. Abeleven wordt ook genomineerd om deel uit te maken van het dagelijks bestuur van de organisatie gedurende de periode van 2024-2026. Echter bedankt hij voor deze eer gezien zijn vertrek van de EAS.
 • 14 december: deelname directeur EAS aan de meeting van de New Producers Group (NPG) omtrent geplande. Wijzigingen in de interne structuur van de NPG.
 • 15 december: presentatie reflecties en vooruitzichten (terugblik aug 2020 – dec 2023) en visie 2024/2025) door directeur EAS aan RvT leden en stafmedewerkers en ondertekening overdrachtsprotocol van de leiding van de EAS. Dit markeert eveneens de laatste werkdag van de directeur van de EAS dhr. Abeleven die per 1 januari 2024 officieel zijn dienstbetrekking met de EAS beëindigd. Vanaf dat moment zal de voorzitter van de RvT waarnemen in de functie van directeur. Ook wordt overhandigd de finale versie van het jaarverslag 2022 (inclusief jaarrekening), een verslag van de directeur n.a.v. zijn vertrek, een paper van de directeur EAS omtrent regulering voor SDG 7 en een voorlopig eind en financieel verslag over de periode januari – november 2023.
 • 19 december: opstelling nieuw concept staatsbesluit n.a.v. de stroom tarieven.
 • 20 december: de controle verklaring over de jaarrekening van 2022 wordt afgegeven door de externe accountant Crowe Burgos.
 • 27 – 29 december: kantoor is gesloten in verband met de feestdagen en jaarwisseling.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen