Energie Autoriteit Suriname

Het toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector van Suriname

Werkwijze

De taken en doelstellingen van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) zijn afgeleid en vastgelegd in de Wet Energie Autoriteit Suriname.

Afnemers

De registratieperiode voor de maatschappelijke- & religieuze organisaties, eerder bekend als ‘Kwetsbare Afnemers’, is conform het Staatsbesluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 no. 89 opengesteld.

Over Ons

Wie zijn wij?

De Energie Autoriteit van Suriname (EAS) is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij Wet van 10 maart 2016 (SB 2016 no. 41). Een onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector, dat reguleert, controleert, informeert en adviseert. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

OVERBRUGGINGSTARIEF

Het overbruggingstarief is afgewikkeld en het huidig sociaal programma van de regering (koopkrachtversterking) houdt het enige subjectsubsidie in. Afnemers worden geadviseerd hiervoor te registreren via de gov.sr website.

PDF

Publicaties & Downloads

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTING SERVICES: TRAINING/CAPACITYBUILDING FOR STAFF OF THE ENERGY AUTHORITY SURINAME (EAS)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTING SERVICES: REGULATORY PART OF ELECTRICITY SECTOR PLAN (ESP) DEVELOPMENT

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTING SERVICES: REGULATORY ACCOUNTING RULES


S.B. 2023 no. 80; STAATSBESLUIT van 23 mei 2023, houdende wijziging van het Besluit Elektriciteitstarieven (S.B. 2021 no. 88).

Agenda September 2023

 • 4 september: oplevering onderliggende stukken en documentatie tav de accountants controle jaarrekening 2022
 • 5 september: Overleg EAs met EBS omtrent traject ontwikkeling EV strategie en roadmap
 • 6 september: RvT vergadering: behandeling EAS begroting 2024
 • 7 september: plenaire vergadering studiegroep ontwikkeling gasexploitatie
 • 8 september: overleg EAS, consultant met Datasur omtrent implementatie Energy Information Managment System
 • 11 september: intern overleg omtrent reacties binnen gekomen verzoeken en afhandeling kwetsbare afnemers
 • 12 september: interne afstemming omtrent communicatie publicatie eerste lijst van kwetsbare afnemers
 • 13 september: Interne afstemming en overleg omtrent vervolgacties PPA’s Staatsolie
 • 14 september: intern overleg omtrent planning vervolg traject stakeholder consultantiemeetings t.a.v. de IRRP
 • 15 september: intern overleg omtrent tekst jaarverslag 2022
 • 18 september: oplevering concept RvT verslag omrent het jaar 2022
 • 21 september: plenaire vergadering studiegroep ontwikkeling gasexploitatie
 • 21 September: overleg met CCREEE omtrent organisatie IRRP stakeholder meetings in Suriname gedurende tweede week oktober
 • 26 September: Presentatie van de New producers group voor de Suriname Studiegroep voor gas exploitatie
 • 27 September: Online workshop electricity tariff methodology in Europe: findings of ACER report. Medewerkers van de EAS hebben hieraan ook meegedaan.
 • 27 September: intern overleg met betrekking tot PPA Staatsolie vervolg acties
 • 28 September: PACC 2030 earth hour online workshop
 • 24 – 28 september: EAS heeft deelgenomen aan de CAREC Conference and Exhibition met twee stafemdewerkers teweten de Specialist Economische Regulering en toezicht en de Specialist Managment en Beleidsondersteuning. Ook is deelgenomen aan de workshop over priceregulation of RE welke op 27 en 28 september werd verzorgd

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen