Energie Autoriteit Suriname

Het toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector van Suriname

Werkwijze

De taken en doelstellingen van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) zijn afgeleid en vastgelegd in de Wet Energie Autoriteit Suriname.

Afnemers

De registratieperiode voor de maatschappelijke- & religieuze organisaties, eerder bekend als ‘Kwetsbare Afnemers’, is conform het Staatsbesluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 no. 89 opengesteld.

Over Ons

Wie zijn wij?

De Energie Autoriteit van Suriname (EAS) is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij Wet van 10 maart 2016 (SB 2016 no. 41). Een onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector, dat reguleert, controleert, informeert en adviseert. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

Stroom tarieven

De door de Overheid aangekondigde tariefsaanpassingen voor stroom zijn ingaande 1 juni 2023 doorgevoerd. Dit betekent dat de eerste stroomrekening gebaseerd op deze aanpassing uitkomt in de factuurmaand juli 2023 en wordt berekend op basis van het verbruik over de maand juni 2023.

Subsidie elektriciteit Energie Bedrijven Suriname N.V. (E.B.S N.V.)

Op de goedgekeurde suppletoire begroting 2023 heeft de regering de subjectsubsidie voor elektriciteit begroot voor SRD 3.264.000.000,-. Dit bedag is opgenomen op de begroting van het Ministerie van Financiën en Planning onder Programma’s met codering 4108. Over de periode januari tot en met augustus 2023 heeft de overheid totaal circa SRD 2,44 miljard betaald aan subsidies voor elektriciteit middels de verrekeningen in de fiscale en niet-fiscale sfeer.

OVERBRUGGINGSTARIEF

Het overbruggingstarief is afgewikkeld en het huidig sociaal programma van de regering (koopkrachtversterking) houdt het enige subjectsubsidie in. Afnemers worden geadviseerd hiervoor te registreren via de gov.sr website.

PDF

Publicaties & Downloads

Persbericht -Kwetsbare afnemers ontvangen 50% korting op maandelijkse stroomrekening

Persbericht - EAS publiceert status Elektriciteitsvoorziening


STATUS ELEKTRICITEITSVOORZIENING IN SURINAME

Agenda November 2023

 • 1 November: participatie directeur en stafmedewerkers in gesprekken met de IDB, de PEU van het ministerie van NH en de directeur van NH om na te gaan hoe IDB Lening SU-L1055 component 1.1 nog een kans van slagen te geven. Vanwege de opgelopen achterstand en vertraging in de werkzaamheden zijdens de PEU was er sprake van het cancellen van dit component. De gesprekken waren gericht op een snelle doorstart en onderdelen herzoen.
 • 1 November: presentatie van de PPA voorstellen van Staatsolie met de Staat Suriname in de regergingsraadveragdering. Met name de adviezen van de EAs hieromtrent werden ook gedeeld
 • 3 November: Finale bespreking met IDB en PEU van het ministerie van NH omtrent uitvoering IDB-Lening SU-L1055 component 1.1. De EAS heeft hierbij een aantal voorstellen gedaan hoe het een en ander nog te kunnen uitvoeren.
 • 3 november: overleg met team CCREEE omtrent voortgang IRRP traject tbv Suriname.
 • 3 november: Bespreking op het ministerie van Financien en Planning omtrent IMF review missie en de publicatie van het eerste saust rapport elektriciteitsvoorziening
 • 1-3 November : Participatie van mevr. Brigitte Burnett, Hoofd Economische Regulering aan de Caribbean Energy Investment Summit in Barbados namens de EAS
 • 4 November: publicatie van het eerste status rapport elektriciteitsvoorziening in Suriname betreffende de periode januari – augustus 2023
 • 7 – 9 November: Participatie van de Directeur van de EAS dhr. Dave Abeleven aan  de Caribbean Sustainable Energy Forum in Kingston, Jamaica
 • 7 november: bespreking met vertegenwoordiger van de CDB omtrent de implementatie van de Minimum Regulatory Framework (MRF) voor Suriname
 • 6 november: publicatie van de eerste goedgekeurde lijst van kwetsbare afnemers op de website van de EAS
 • 10 November: oplevering van de aangepast ToR voor de ontwikkeling van de ESP aan IDB en de PEU van het ministerie van NH voor verdere goedkeuring en afhandeling.
 • 10 November: werksessie IRRP met EAS, Staatsolie, EBS en ADEKUS
 • 14 November: vervolg werksessie IRRP met EAS, Staatsolie en EBS
 • 15 November: overleg EAS met minister van NH omtrent capaciteitsuitbreiding elektriciteitsvoorziening middels hernieuwbare energie
 • 16 November: ontmoeting met de country representative van Shell in Suriname
 • 16 November: meeting met directeur van Ruimtelijke Ordening en milieu omtrent voornemen van de EAS voor de ontwikkeling van een EV strategie en roadmap voor Suriname
 • 17 November: presentatie tbv de PEU van NH omtrent de energy information management system in het hoofdkantoor van de IDB
 • 20 November: intern werkoverleg directeur met stafmedewerkers EAS
 • 21 November: Bespreken vervolg traject PPA’s van Staatsolie met minister NH, EBS en Staatsolie
 • 22 November: RvT vergadering EAS
 • 22 november: overhandiging eindrapport gasexploitatie door presidentiële studiegroep aan President van de Republiek Suriname
 • 24 November: overleg met CCREEE omtrent samenvoeging van ESP en IRRP ontwikkeltraject
 • 28 November: CAREC COP 28 Resilient Energy Regulation workshop online
 • 29 – 30 November: IDB Public Investment & Climate Change workshop

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen