Subsidie Afnemers

De registratieperiode voor de maatschappelijke- & religieuze organisaties, eerder bekend als ‘Kwetsbare Afnemers’, is conform het Staatsbesluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 no. 89 opengesteld.

Zogeheten ‘kwetsbare Afnemers’ kunnen in aanmerking komen voor subsidie van 50% korting op hun maandelijkse stroomrekening.

Er wordt hierbij gedacht aan:

Niet-huishoudelijke afnemers;
Afnemers zonder winstoogmerk;
 • Afnemers zonder winst oogmerk
 • Primair actief op het gebied van sport, religie, educatie, gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, of cultuur;
 • En afnemers die niet beschikken over voldoende financieel draagvermogen om hun elektriciteitsrekening volledig te kunnen voldoen.

Aanvraag

De uitvoering van de subsidieregeling ligt bij de Energie Autoriteit Suriname (EAS). Indien uw instantie voldoet aan de bovengenoemde criteria, dan kunt u zich bij de EAS aanmelden.

U vult het formulier in en verzamelt de verplichte bescheiden.
Dit kan online worden ingediend (mailen naar info@eas.sr).

Stap 1. Behandeling

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de Afdeling Economische Regulering & Toezicht van de EAS; hierbij wordt voor aanvullende informatie eventueel contact met de vertegenwoordiger van de instantie opgenomen.

Stap 2. Doorvoering

Er wordt een advies uitgebracht en deze wordt vervolgens doorgevoerd; de desbetreffende vertegenwoordiger wordt van het advies op de hoogte gesteld.

Stap 3. Gefactureerd

Desbetreffende instelling wordt toegevoegd aan de Lijst van Kwetsbare Afnemers en dienovereenkomstig gefactureerd door de N.V. EBS.

OVERBRUGGINGSTARIEF

Het overbruggingstarief is afgewikkeld en het huidig sociaal programma van de regering (koopkrachtversterking) houdt het enige subjectsubsidie in. Afnemers worden geadviseerd hiervoor te registreren via de gov.sr website.

Meest gestelde vragen

Het overbruggingstarief is een tarief dat voor een bepaalde periode (juni 2021 tot en met 31 mei 2023) wordt vastgesteld ten behoeve van huishoudelijke en niet-huishoudelijke afnemers en bestaat uit een vast bedrag tot een verbruiksgrens van 250 kWh en een tarief per verbruikte kWh voor afname boven de verbruiksgrens.

Het OBT mag aangevraagd worden door alle Laagspanning Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke verbruikers (afnemers), ongeacht hun fase aansluiting maar minder dan 24 kVA.

Registeren voor het OBT of mijn stroomrekening betalen volgens de nieuwe normale tariefaanpassing.

Het voordeel van het OBT hangt af en uw gemiddeld verbruik van de afgelopen 3 maanden. Er zijn voor de Laagspanning Huishoudelijke verbruikers verbruiksgrenzen voor het gemiddeld verbruik per fase geschat, welke het voordeel zullen opleveren. De verbruiksgrenzen OBT voor fase 1, fase 2 en fase 3 zijn respectievelijk 406 kWh, 456 kWh en 505 kWh.

Indien uw gemiddeld verbruik boven de geschatte verbruiksgrens uitkomt, zal uw stroomrekening hoger uitvallen dan wanneer u uw rekening volgens de normale tariefaanpassing zou betalen. Het voordeel van het laatste is de nog steeds geldende subsidie van SRD 260 voor Huishoudelijke verbruikers. Deze subsidie geldt niet meer voor de verbruikers die voor het OBT hebben geregistreerd en is goedgekeurd.

Registeren voor het OBT of mijn stroomrekening betalen volgens de nieuwe normale tariefaanpassing.

Het voordeel van het OBT hangt af en uw gemiddeld verbruik van de afgelopen 3 maanden. Er zijn voor de Laagspanning Niet-Huishoudelijke verbruikers verbruiksgrenzen voor het gemiddeld verbruik per fase geschat, welke het voordeel zullen opleveren. De verbruiksgrenzen OBT voor fase 1, fase 2 en fase 3 zijn respectievelijk 501 kWh, 598 kWh en 696 kWh.

Indien uw gemiddeld verbruik boven de geschatte bovengrens uitkomt, zal uw stroomrekening hoger uitvallen dan wanneer u uw rekening volgens de normale tariefaanpassing zou betalen.

Het voordeel van het laatste is de nog steeds geldende subsidie van SRD 150 voor Niet-Huishoudelijke verbruikers. Deze subsidie geldt niet meer voor de verbruikers die voor het OBT hebben geregistreerd en is goedgekeurd.

Supermarkten en voedsel fabrikanten behoren tot de categorie Niet-Huishoudelijke verbruikers. Voor het aanvragen van het OBT geldt voor de Niet-Huishoudelijke verbruikers dat u een Laagspanning afnemer bent en dat uw aansluiting een fase 1, fase 2 of fase 3 mag zijn. Minder dan 24 kVA.

Kerken en sportorganisaties behoren tot de categorie Niet-Huishoudelijke verbruikers. Zij worden gerekend tot Sociale Instellingen, waarvoor in eerste instantie een aparte registratie bestaat. Zij dienen zich als Kwetsbare Afnemer te registreren via de website van Energie Autoriteit Suriname www.eas.sr en dienen daarbij te voldoen aan de gestelde voorwaarden conform artikel 4 van het Besluit Subjectsubsidie van juli 2021. Indien zij niet in aanmerking komen om als Kwestbare Afnemer opgenomen te worden, kunnen zij opteren voor het OBT.

Wat gebeurt er als een verbruiker nadat hij/zij in aanmerking is gekomen voor het OBT, toch een verbruik boven de bovengrens heeft?

Als goedgekeurde OBT aanvrager zal uw stroomrekening steeds op basis van de OBT berekening opgemaakt worden, namelijk in 2 verbruiksdelen: van 0 tot 250 kWh en boven 250 kWh. Bij een hoger verbruik zal uw stroomrekening echter hoger uitvallen dan een rekening voor hetzelfde verbruik die volgens de normale tariefaanpassing is opgemaakt. Als goedgekeurde OBT aanvrager zult zich moeten houden aan de verbruiksgrens om zo het voordeel van minder betalen voor stroom te blijven behouden.

De OBT aanvragers moeten verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

– Geen leegstaand perceel;
– Geen aanvraag voor bouwstroom;
– Slechts een (1) aansluitng op het gegeven adres (meerdere aansluitingen op 1 adres zijn dus uitgesloten);
– Geen vakantiewoning of appartementen;
– Geen goedgekeurde Kwetsbare Afnemer (instelling gericht op sport, educatie, religie etc.- hiervoor is er al een aparte regeling, zie vraag 6).

Degene die geen toegang hebben tot internet kunnen zich persoonlijk wenden tot een van de dienstencentra van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS Hoofdkantoor, Zorg&Hoop, Munder, Saramaccastraat en Nickerie) en hun verzoek doorgeven aan de medewerkers van de EBS klantenservice. Deze gaan vervolgens op de EAS website om de registratie namens de klant te doen. Bij de verschillende betaalkantoren in stad en district is er geen mogelijkheid tot registratie. Momenteel wordt wel aan gewerkt aan die mogelijkheden te creëren.

Na de registratie kan het proces van screening en goedkeuring maximaal 4 weken duren.

De registratie kan zowel via de EAS website als bij de N.V. EBS geschieden. De verdere behandeling van de registraties verlopen allemaal via een uniform verwerkingsproces. Het enige verschil is dat aan de EBS website een verbruikscalculator gelinkt is om vooraf de stroomrekening (van een zelf ingevoerd verbruik) op basis van de normale tariefaanpassing te vergelijken met dezelfe rekening berekend op basis van het OBT. De EAS website heeft die optie niet.

Het OBT wordt niet automatisch toegekend aan de Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke verbruikers omdat het zelf aan hen gelegen is om de overwegingen te maken en te kiezen tussen OBT of normale tariefaanpassing.

Het OBT periode is bedoeld om uiteindelijk kwetsbare Huishoudelijke verbruikers te identificeren, selecteren en over te zetten naar subjectsubsidie, gekoppeld aan de lifeline tarief vanaf 1 januari 2023. Voor de andere verbruiksgroepen betekent het OBT een adempauze van een jaar om zo te helpen tariefaanpassingen het hoofd te bieden. Na goedkeuring van de OBT wordt de procedure van definitieve selectie voor subjectsubsidie ingezet. Na 31 mei 2023 zal elke OBT geregistreerde die niet in de subjectsubsidie selectie valt terug gaan naar de normale tariefaanpassing. De aanbeveling is om uw stroomverbruik altijd onder controle te houden door er zuinig en efficiënt mee om te gaan.

Indien de OBT registratie van een bepaald verbruiker is goedgekeurd en zijn verbruik na verloop van tijd hoger komt te liggen dan de verbruiksgrens (vanwege aanschaf van meer apparaten bijvoorbeeld), kan zo’n een verbruiker weer overstappen van OBT naar het normal tarief?

Ja, dat is mogelijk. De OBT verbruiker mag altijd terugstappen naar het normaal tarief.

Het overbruggingstarief is een tarief dat voor een bepaalde periode (juni 2021 tot en met 31 mei 2023) wordt vastgesteld ten behoeve van huishoudelijke en niet-huishoudelijke afnemers en bestaat uit een vast bedrag tot een verbruiksgrens van 250 kWh en een tarief per verbruikte kWh voor afname boven de verbruiksgrens.

Een overbruggingstarief wordt ingevoerd met de bedoeling om huishoudelijke en niet huishoudelijke verbuikers met een verbruik onder 400 kWh per maand (lage inkomensgroepen, middeninkomens, sociaalzwakkeren) te helpen tariefsaanpassingen het hoofd te bieden en gedurende de aangegeven periode de overschakeling te maken naar subjectsusbidie.

Het OBT mag aangevraagd worden door alle Laagspanning Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke verbruikers (afnemers), ongeacht hun fase aansluiting maar minder dan 24 kVA.

Het overbrugginstarief is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke verbuikers (ongeacht fase aansluiting) met een verbruik van onder 400 kWh per maand en die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Geen leeg perceel
 • Slechts een (1) aansluiting op het opgegeven adres (meerdere aansluitingen op een adres zijn dus uitgesloten)
 • Geen bouwstroom
 • Geen vakantiewoning of appartementen
 • Geen kwetsbare afnemer (instelling gericht op sport, educatie, religie, etc. – hiervoor is er al een aparte regeling)

Het overbruggingstarief zal gelden voor de periode vanaf factuur maand juni 2022 (eerste maal zichtbaar op de facturen die uitkomen in juli 2022) tot en met 31 mei 2023. Tariefsaanpassingen in deze periode geldt dus niet voor deze groep.

De bedoeling van de registratie voor het overbuggingstarief en toekenning hiervoor is om een bestand op te bouwen en na te gaan wie in dit bestand in aanmerking kan komen voor subsjectsubsidie middels geldeljke overmakingen vanuit de overheid (zogenoemde cashtransfers). Gedurende de periode van juni 2022 tot en met December 2022 zal na regsitratie nagetrokken worden wie uiteindelijk in aanmerking kan komen voor subsjectsubsidie middels cashtransfers.  Vanaf 1 janauri 2023 zal gestart worden met een gefaseerde overzetting van de geidentificeerde en goedgekeurde (geregistreerde) verbruikers naar het subjectsubsidie systeem van cashtransfers, totdat per 31 mei 2023 het verbruikstarief wordt stopgezet. Hierna geldt dan alleen het systeem van subsjectsubsidie voor deze groep verbruikers en zal er geen sprake meer zijn van overbruggingstarief.

 1. Om in aanmerking te komen voor het overbruggingstarief dient men zich online te registreren op de website van de EAS (eas.sr).
 2. Hierna zal vervolgens gegekeken worden als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en zal nagetrokken worden als het verbuik consistent onder 400 kWh per maand ligt. Bij hoger verbruik dan de aangegeven 400 kWh zal uitdrukkelijk geadviseerd worden het overbruggingstarief niet aan te vragen aangezien men dan meer zal betalen alsgevolg van het overbruggingstarief dan bij de normele tariefaanpassing van 15% en 10%. Willen voorkomen dat men juist meer betaald dan noodzakelijk.
 3. Na controle bij de EBS en goedkeuring wordt men overgezet naar het overbruggingstarief en krijgt men een melding daarover.

Anders dan online aanmelden is niet mogelijk. Met NV EBS zal afgstemd worden om op hun locaties een helpdesk in te stellen (met computer) om mensen te helpen bij het  registreren.

EAS voor energiezekerheid en duurzaamheid

De Lijst van Kwetsbare afnemers is openbaar en zal op de website van de EAS worden gepubliceerd.

Planning
De registratie kan wat tijd in beslag nemen. De EAS heeft dit in de planning als volgt uitgezet:

De EAS rekent op uw medewerking.

Overgangsregeling

Afnemers die eerder vielen onder de groep “Sociaal tarief” zullen tot en met 31 januari 2022 automatisch nog 50% subsidiekorting op de maandelijkse stroomrekening ontvangen.

Vanaf 1 februari 2022 geldt de subsidie alleen nog voor afnemers die zich uiterlijk 30 november 2021 hebben geregistreerd en wiens aanvraag is goedgekeurd. Het is dus van belang dat u zich tijdig registreert.

PDF

Documenten

Subjectsubsidie Elektriciteit

Aanvraagformulier kwetsbare afnemers

Bekijk lijst van kwetsbare afnemers

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen