Subsidie Afnemers

De registratieperiode voor de maatschappelijke- & religieuze organisaties, eerder bekend als ‘Kwetsbare Afnemers’, is conform het Staatsbesluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 no. 89 opengesteld.

Zogeheten ‘kwetsbare Afnemers’ kunnen in aanmerking komen voor subsidie van 50% korting op hun maandelijkse stroomrekening.

Er wordt hierbij gedacht aan:

Niet-huishoudelijke afnemers;
Afnemers zonder winstoogmerk;
 • Afnemers zonder winst oogmerk
 • Primair actief op het gebied van sport, religie, educatie, gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, of cultuur;
 • En afnemers die niet beschikken over voldoende financieel draagvermogen om hun elektriciteitsrekening volledig te kunnen voldoen.

Aanvraag

De uitvoering van de subsidieregeling ligt bij de Energie Autoriteit Suriname (EAS). Indien uw instantie voldoet aan de bovengenoemde criteria, dan kunt u zich bij de EAS aanmelden.

U vult het formulier in en verzamelt de nodige bescheiden. Deze kunnen zowel online als in hardcopy worden ingediend.

Stap 1. Behandeling

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de Afdeling Economische Regulering & Toezicht van de EAS; hierbij wordt voor aanvullende informatie eventueel contact met de vertegenwoordiger van de instantie opgenomen.

Stap 2. Doorvoering

Er wordt een advies uitgebracht en deze wordt vervolgens doorgevoerd; de desbetreffende vertegenwoordiger wordt van het advies op de hoogte gesteld.

Stap 3. Gefactureerd

Desbetreffende instelling wordt toegevoegd aan de Lijst van Kwetsbare Afnemers en dienovereenkomstig gefactureerd door de N.V. EBS.

OVERBRUGGINGSTARIEF

De gefaseerde tariefsaanpassingen voor stroom gaan in op 1 juni 2022 en 1 september 2022. In de eerste fase, per factuurmaand juni, een tariefsaanpassing van 15 % en in de tweede fase, per  september, een tariefsaanpassing van 10 %. Er zal tevens een overbruggingstarief worden ingevoerd, welke geldt voor huishoudelijke verbruikers, waarbij voor het verbruik tussen 0 – 250 kWh een vast bedrag van SRD 50,- zal worden betaald. Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief, dus onder een verbruik van 250 KWh, geldt de verhoging van september niet. Zij kunnen zich digitaal registreren voor het overbruggingstarief en hiervan gebruikmaken tot juli 2023.

Het overbruggingstarief komt u alleen voordelig uit als uw gemiddeld verbruik minder dan 400kWh per maand is. Bij fase 2 en 3 kan de grens variëren. Ga eerst naar https://mijnaccount.nvebs.com/calculator/  om met behulp van de verbruikscalculator te controleren als het overbruggingstarief u gunstig uitkomt. Hierna kunt u zich registreren.

Een overbruggingstarief wordt ingevoerd met de bedoeling om huishoudelijke en niet huishoudelijke verbuikers met een verbruik onder 400 kWh per maand (lage inkomensgroepen, middeninkomens, sociaalzwakkeren) te helpen tariefsaanpassingen het hoofd te bieden en gedurende de aangegeven periode de overschakeling te maken naar subjectsusbidie.

Het overbruggingstarief is een tarief dat voor een bepaalde periode (juni 2022 tot en met emi 2023) wordt vastgesteld ten behoeve van huishoudelijke en niet-huishoudelijke afnemers en bestaat uit een vast bedrag tot een bepaalde verbruiksgrens en een tarief per verbruikte kWh voor afname boven de verbruiksgrens. De verbruiksgrens is gesteld op 250 kWh/maand. Het tarief per verbruikte kWh bedraagt SRD 2,50 per kWh.

 • Het bedrag voor het verbruik tussen 0 en 250 kWh is gesteld op SRD 50,- per maand.
 • Voor elke kWh dat men verbruikt boven 250 kWh betaalt men SRD 2,50 per kWh.

Het overbrugginstarief is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke verbuikers (ongeacht fase aansluiting) met een verbruik van onder 400 kWh per maand en die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Geen leeg perceel
 • Slechts een (1) aansluiting op het opgegeven adres (meerdere aansluitingen op een adres zijn dus uitgesloten)
 • Geen bouwstroom
 • Geen vakantiewoning of appartementen
 • Geen kwetsbare afnemer (instelling gericht op sport, educatie, religie, etc. – hiervoor is er al een aparte regeling)

Het overbruggingstarief zal gelden voor de periode vanaf factuur maand juni 2022 (eerste maal zichtbaar op de facturen die uitkomen in juli 2022) tot en met 31 mei 2023. Tariefsaanpassingen in deze periode geldt dus niet voor deze groep.

De bedoeling van de registratie voor het overbuggingstarief en toekenning hiervoor is om een bestand op te bouwen en na te gaan wie in dit bestand in aanmerking kan komen voor subsjectsubsidie middels geldeljke overmakingen vanuit de overheid (zogenoemde cashtransfers). Gedurende de periode van juni 2022 tot en met December 2022 zal na regsitratie nagetrokken worden wie uiteindelijk in aanmerking kan komen voor subsjectsubsidie middels cashtransfers.  Vanaf 1 janauri 2023 zal gestart worden met een gefaseerde overzetting van de geidentificeerde en goedgekeurde (geregistreerde) verbruikers naar het subjectsubsidie systeem van cashtransfers, totdat per 31 mei 2023 het verbruikstarief wordt stopgezet. Hierna geldt dan alleen het systeem van subsjectsubsidie voor deze groep verbruikers en zal er geen sprake meer zijn van overbruggingstarief.

 1. Om in aanmerking te komen voor het overbruggingstarief dient men zich online te registreren op de website van de EAS (eas.sr).
 2. Hierna zal vervolgens gegekeken worden als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en zal nagetrokken worden als het verbuik consistent onder 400 kWh per maand ligt. Bij hoger verbruik dan de aangegeven 400 kWh zal uitdrukkelijk geadviseerd worden het overbruggingstarief niet aan te vragen aangezien men dan meer zal betalen alsgevolg van het overbruggingstarief dan bij de normele tariefaanpassing van 15% en 10%. Willen voorkomen dat men juist meer betaald dan noodzakelijk.
 3. Na controle bij de EBS en goedkeuring wordt men overgezet naar het overbruggingstarief en krijgt men een melding daarover.

Anders dan online aanmelden is niet mogelijk. Met NV EBS zal afgstemd worden om op hun locaties een helpdesk in te stellen (met computer) om mensen te helpen bij het  registreren.

EAS voor energiezekerheid en duurzaamheid

De Lijst van Kwetsbare afnemers is openbaar en zal op de website van de EAS worden gepubliceerd.

Planning
De registratie kan wat tijd in beslag nemen. De EAS heeft dit in de planning als volgt uitgezet:

De EAS rekent op uw medewerking.

Overgangsregeling

Afnemers die eerder vielen onder de groep “Sociaal tarief” zullen tot en met 31 januari 2022 automatisch nog 50% subsidiekorting op de maandelijkse stroomrekening ontvangen.

Vanaf 1 februari 2022 geldt de subsidie alleen nog voor afnemers die zich uiterlijk 30 november 2021 hebben geregistreerd en wiens aanvraag is goedgekeurd. Het is dus van belang dat u zich tijdig registreert.

PDF

Documenten

Subjectsubsidie Elektriciteit

Aanvraagformulier kwetsbare afnemers

Bekijk lijst van kwetsbare afnemers

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen