IDB lening SU-L1055

Consolidating a Sustainable Energy Sector’ component 1.1

Tot financiering van de opstart van de EAS kan eveneens gerekend worden middelen die zullen voortvloeien uit een IDB-lening onder kenmerk SU-L1055 welke op 6 februari 2020 is getekend. Deze lening stelt zich ten doel om de economische ontwikkeling te stimuleren door te zorgen voor adequate toegang tot duurzame elektriciteit en zodoende de levensomstandigheden van de bevolking en tegelijkertijd het zakelijke klimaat te verbeteren door een verbeterde levering van elektriciteit.

De IDB-lening omvat een component ad USD 2 miljoen ten behoeve van de opstart en operationalisering van de EAS voor een periode van 5 jaren, met de volgende geprojecteerde resultaten:
(i) het ontwerp en de implementatie van een Energy Sector Database voor de opslag, analyse, verwerking en presentatie van belangrijke data omtrent de energiesector;
(ii) aantrekken van een consultant om de organisatiestructuur (met bijbehorende functiehuis en salarisstructuur) en overige interne operationele processen van de EAS te ontwikkelen;
(iii) aanschaf kantoorapparatuur en -middelen en huur kantoorruimte; (iv) opleiding en training van EAS-personeel; en
(v) aantrekken van een consultant voor de uitwerking van het ESP 2022-2026.

De effectuering van de lening, zal pas een feit zijn als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Hiertoe behoort ondermeer de instelling van een Project Execution Unit bestaande uit een projectmanager, procurement specialist en een financial specialist. Gedurende de eerste helft van 2021 zal het nodige worden ingezet om er voor te zorgen dat een adequaat projectteam en de vereiste operationele procedures en documentatie (w.o. een Project Operational Manual) aanwezig zijn om de uitvoering te initiëren en daarmee de financiering van een essentieel deel van de exploitatiekosten van de EAS voor de komende vijf jaren veilig te stellen.

Voor meer informatie: