Focus 2021

Voor de komende periode zijn er vijf belangrijke pijlers voor de EAS

  • De tariefregulering voor elektriciteitstarieven, aansluittarieven en subjectsubsidie
  • Afronding en implementatie van het Elektriciteits Sector Plan (ESP) door het ontwikkelen van een nota die mogelijke scenario’s omvat, voor een lange termijnvisie en korte en middellange ontwikkeling van de elektriciteitsvoorzieningssector.
  • Herstructurering van de elektriciteitsvoorzieningssector door: herstructurering van de organisatiestructuur en interne organisatie van de N.V. EBS, overname van het installateursbestand, vaststelling van regels en voorwaarden ter erkenning van installateurs en het instellen van een Keuringsdienst Elektrische Installaties (KEI) als zelfstandige unit binnen N.V. EBS.
  • Evaluatie, herziening en afronding van energie gerelateerde wet- en regelgeving door het ontwikkelen van een samenhangend en duurzaam regelgevingskader voor het energiebeleid, het monitoren van alle energie gerelateerde beleids- en juridische activiteiten en het adviseren en informeren van de overheid en relevante belanghebbenden over energie gerelateerde activiteiten en kwesties.
  • Een het optimaliseren van de interne organisatie van de EAS met bekwaam personeel voor de disciplines in de energiesector.

De Communicatie met de stakeholders en de burgers

De EAS informeert relevante actoren binnen de sector over de transitie en de rol die zij hierin kunnen opnemen via gestructureerde overleggen en consultaties. Ook worden er tools ontwikkelt die online beschikbaar worden gesteld.

Het publiceren van statistieken, rapporten en gegevens uit de energiesector is een belangrijke taak van de EAS. Een Energy Sector Database is hierbij noodzakelijk. Voor informatie- en kennisuitwisseling wordt er samengewerkt met andere regionale en internationale instanties  zoals de IDB, Caricom, CCEER, OOCUR en OLADE.