Organisatiestructuur

De gekozen structuur waarborgt de onafhankelijkheid van de EAS en maakt het mogelijk dat de wettelijke taken en bevoegdheden ongehinderd en transparant worden uitgevoerd.

De Raad van Toezicht (RvT)

 De (RvT) is belast met het toezichthouden op het functioneren van de Directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad bestaat uit zeven leden.

De overige taken van de Raad zijn:

 • het verlenen van goedkeuring aan rechtshandelingen van de Directie op basis van het directiereglement,
 • het goedkeuren van de begroting vóór het begin van het begrotingsjaar,
 • het goedkeuren van de kwartaalverslagen uiterlijk binnen zes weken na het verstrijken van het afgelopen kwartaal,
 • het aantrekken van de externe accountant,
 • het opstellen van het preadvies van het jaarverslag en de

De huidige Raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • Anand Kalpoe (voorzitter tevens vertegenwoordiger van de Anton de Kom universiteit)
 • Rafiq Ilahi (per 1 juli 2023) – vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en technologische innovatie
 • Gerard Lau – vertegenwoordiger van het bedrijfsleven (VSB)
 • Thelma Douglas – vertegenwoordiger van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
 • Grace Bostdorp – vertegenwoordiger van de consumenten (Consumentenkring)
 • Vacant – vertegenwoordiger van de vakbeweging (Ravaksur)
 • Robert de Clercq (per 1 juli 2023) als vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën en Planning

De huidige Raad zit aan tot en met juli 2024