taken en doelstellingen

De afkondiging van de Wet Energie Autoriteit Suriname en de Elektriciteitswet 2016, waren de eerste stappen in het proces van herstructurering van de energiesector. In de Elektriciteitswet zijn drie doelstellingen vastgelegd om de prestaties en duurzaamheid in de sector te verbeteren. De eerste is de verbetering van de beschikbaarheid van elektriciteit, de tweede is het zorgen voor de betaalbaarheid van de levering en de derde doelstelling is het verhogen van de milieukwaliteit. De Energie Autoriteit Suriname (EAS), benadert de stakeholders in de energiesector, om de vraagstukken te bespreken en samen te werken aan effectieve oplossingen.

De taken en doelstellingen van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) zijn afgeleid en vastgelegd in de Wet Energie Autoriteit Suriname. De structuur ‘regelsysteem met terugkoppeling’ wordt gehanteerd.

Schematisch is dit het best als volgt weer te geven:

De Communicatie met de stakeholders en de burgers

De EAS informeert relevante actoren binnen de sector over de transitie en de rol die zij hierin kunnen opnemen via gestructureerde overleggen en consultaties. Ook worden er tools ontwikkelt die online beschikbaar worden gesteld.

Het publiceren van statistieken, rapporten en gegevens uit de energiesector is een belangrijke taak van de EAS. Een Energy Sector Database is hierbij noodzakelijk. Voor informatie- en kennisuitwisseling wordt er samengewerkt met andere regionale en internationale instanties  zoals de IDB, Caricom, CCEER, OOCUR en OLADE.