Uncategorized

Aanvragen subsidie instellingen

Aanvragen subsidie instellingen Naar info over criteria voor aanvragers staat elders op de website: Subsidie Afnemers Financieel overzicht

IDB lening SU-L1055

IDB lening SU-L1055 Consolidating a Sustainable Energy Sector’ component 1.1 Tot financiering van de opstart van de EAS kan eveneens gerekend worden middelen die zullen voortvloeien uit een IDB-lening onder kenmerk SU-L1055 welke op 6 februari 2020 is getekend. Deze lening stelt zich ten doel om de economische ontwikkeling te stimuleren door te zorgen voor …

IDB lening SU-L1055 Read More »

INTERNE ORGANISATIE EN WERKING

INTERNE ORGANISATIE EN WERKING OPSTART EN OPERATIONALISERING EAS OPSTART EN OPERATIONALISERING EAS Gezien de centrale rol welke de EAS speelt binnen de energiesector van Suriname is het van belang dat de opstart en operationalisering van dit orgaan langs twee sporen gefaseerd wordt uitgevoerd. Dit twee sporen beleid zal zich in 2021 vooral vertalen in een …

INTERNE ORGANISATIE EN WERKING Read More »

Focus komende jaren

Focus 2021 Voor de komende periode zijn er vijf belangrijke pijlers voor de EAS De tariefregulering voor elektriciteitstarieven, aansluittarieven en subjectsubsidie Afronding en implementatie van het Elektriciteits Sector Plan (ESP) door het ontwikkelen van een nota die mogelijke scenario’s omvat, voor een lange termijnvisie en korte en middellange ontwikkeling van de elektriciteitsvoorzieningssector. Herstructurering van de …

Focus komende jaren Read More »

Strategische en operationele doelen 2021-2023

Strategische en operationele doelen 2021-2023 FUNCTIONELE WERKING: Toezicht en aansturing Doelstelling 1 Doelstelling 2 Doelstelling 3 Doelstelling 4 Doelstelling 5 Doelstelling 1 Strategische Doelstelling 1 (Reguleren): De EAS zorgt voor voldoende en duidelijke kwalitatieve REGULERING, zodat de elektriciteitsvoorzieningssector correct en efficiënt kan werken en tijdig kan inspelen op nieuwe uitdagingen en technologieën. Doelstelling 2 Strategische …

Strategische en operationele doelen 2021-2023 Read More »

Taken en Doelstellingen

taken en doelstellingen De afkondiging van de Wet Energie Autoriteit Suriname en de Elektriciteitswet 2016, waren de eerste stappen in het proces van herstructurering van de energiesector. In de Elektriciteitswet zijn drie doelstellingen vastgelegd om de prestaties en duurzaamheid in de sector te verbeteren. De eerste is de verbetering van de beschikbaarheid van elektriciteit, de …

Taken en Doelstellingen Read More »

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur De gekozen structuur waarborgt de onafhankelijkheid van de EAS en maakt het mogelijk dat de wettelijke taken en bevoegdheden ongehinderd en transparant worden uitgevoerd. De Raad van Toezicht (RvT)  De (RvT) is belast met het toezichthouden op het functioneren van de Directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad bestaat uit zeven leden. …

Organisatiestructuur Read More »