DatasurAlleyanto

Strategische doelen EAS 2023-2025

Wat de EAS over drie (3) jaar wil bereiken is uitgewerkt aan de hand van vijf (5) strategische doelen. Dit zijn concrete beleidskeuzes, gericht op verschillende aandachtsgebieden van de organisatie. De EAS zal zich op deze focusgebieden moeten richten om een integrale en duurzame groei voor zowel de organisatie als de sector te kunnen realiseren. […]

Strategische doelen EAS 2023-2025 Meer lezen »

Aanvragen subsidie instellingen

Aanvragen subsidie instellingen (Niet bestemd voor huishoudens) Naar info over criteria voor aanvragers staat elders op de website: Subsidie Afnemers Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.Naam instelling *Type rechtspersoonlijkheid *StichtingVerenigingNaam vertegenwoordiger *VoornaamAchternaamContact nummer *E-mail *Adres *Omgeving *Klantnummer *Aansluitnummer *Aansluiting op naam van *VoornaamAchternaamType aansluiting (aantal fasen)Categorie/Type instelling (aangeven wat

Aanvragen subsidie instellingen Meer lezen »

IDB lening SU-L1055

IDB lening SU-L1055 Consolidating a Sustainable Energy Sector’ component 1.1 Tot financiering van de opstart van de EAS kan eveneens gerekend worden middelen die zullen voortvloeien uit een IDB-lening onder kenmerk SU-L1055 welke op 6 februari 2020 is getekend. Deze lening stelt zich ten doel om de economische ontwikkeling te stimuleren door te zorgen voor

IDB lening SU-L1055 Meer lezen »

INTERNE ORGANISATIE EN WERKING

INTERNE ORGANISATIE EN WERKING OPSTART EN OPERATIONALISERING EAS OPSTART EN OPERATIONALISERING EAS Gezien de centrale rol welke de EAS speelt binnen de energiesector van Suriname is het van belang dat de opstart en operationalisering van dit orgaan langs twee sporen gefaseerd wordt uitgevoerd. Dit twee sporen beleid zal zich in 2021 vooral vertalen in een

INTERNE ORGANISATIE EN WERKING Meer lezen »

Focus komende jaren

focus 2023-2025 Voor de komende periode zijn er vijf belangrijke pijlers voor de EAS 1. Verdere ontwikkeling en regulering van de energiesector Regulering van de energiesector is een van de kerntaken van de EAS en zal in de komende drie jaar een belangrijk aandachtsgebied en strategisch doel zijn. De focus zal liggen op: De afronding,

Focus komende jaren Meer lezen »

Strategische en operationele doelen 2021-2023

Strategische en operationele doelen 2021-2023 FUNCTIONELE WERKING: Toezicht en aansturing Doelstelling 1 Doelstelling 2 Doelstelling 3 Doelstelling 4 Doelstelling 5 Doelstelling 1 Strategische Doelstelling 1 (Reguleren): De EAS zorgt voor voldoende en duidelijke kwalitatieve REGULERING, zodat de elektriciteitsvoorzieningssector correct en efficiënt kan werken en tijdig kan inspelen op nieuwe uitdagingen en technologieën. Doelstelling 2 Strategische

Strategische en operationele doelen 2021-2023 Meer lezen »

Taken en Doelstellingen

taken en doelstellingen De afkondiging van de Wet Energie Autoriteit Suriname en de Elektriciteitswet 2016, waren de eerste stappen in het proces van herstructurering van de energiesector. In de Elektriciteitswet zijn drie doelstellingen vastgelegd om de prestaties en duurzaamheid in de sector te verbeteren. De eerste is de verbetering van de beschikbaarheid van elektriciteit, de

Taken en Doelstellingen Meer lezen »

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur De gekozen structuur waarborgt de onafhankelijkheid van de EAS en maakt het mogelijk dat de wettelijke taken en bevoegdheden ongehinderd en transparant worden uitgevoerd. De Raad van Toezicht (RvT)  De (RvT) is belast met het toezichthouden op het functioneren van de Directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad bestaat uit zeven leden.

Organisatiestructuur Meer lezen »